Velkommen

Vi ønsker velkommen til Norsk Bibliotektransport AS sine sider.

Ved feil eller i mangler i siden - ta kontakt.

 

OM selskapet

Best på transport av bøker mellom bibliotek

Dere har behovene - vi har løsningen.

Visjon:

Felles nordisk transportordning.  Med mulighet for forsendelser til hele verden ut av nettverket.

Daglig kjøring mellom Kristiansand - Oslo - Malmø - København - Stokcholm binder vårt nettverk sammen

For å kunne tilby bibliotekene kostnadseffektive og fleksible løsninger ønsker selskapet å ha en liten fast stab (pr i dag 25 medarbeidere), med bred kompetanse innenfor logistikk generelt og bibliotektjenester spesielt.  For øvrig leier selskapet inn nødvendig mannskap, samt kjøper inn tjenester av underleverandører i størst mulig grad.  Dette innebærer stor endringsdyktighet og lave faste kostnader. 

Dere har behovene, vi har kompetansen !

37 biler

1.200.000 bøker årlig *

380.000 forsendelser via underleverandører og egne ruter

650 tonn *

Verdier for 350-450 mill. * sendes årlig via vårt system

*  Basert på beregninger

 

nyheter11. april 2013 

Miljøfyrtårn

Norsk Bibliotektransport AS har mottatt bekreftelse på at bedriften nå er godkjent som Miljøfyrtårn.
04. mars 2013 

BS - NBT

Biblioteksentralen har valgt NBT som strategisk samarbeidspartner  se melding.04. mars 2013 

Nasjonalbiblioteket

NBT er valgt som leverandør av transport for Nasjonalbiblioteket i Oslo og Mo i Rana.  Oppstarten er satt til 4. mars 2013.
21. mai 2012 

Sogn og Fjordane

NBT er valgt som leverandør av transport i Sogn og Fjordane, og oppstarten er satt til 4. juni 2012.

16 desember  2011 

NRK i Agder - link

 

16 desember  2011 

Biblioteknorge

Kommentarer til mailer på biblioteknorge (klikk her for å laste ned).12 desember  2011 

 Direkterute til NBR oppstart 1.1.2012

NBT begynner med egentransport til NBR på nyåret.  Dette sikrer raske og effektive leveranser til NB.

11 august  2011 

 Rogaland oppstart 1.9.2011

Rogaland starter fylkesrute for bibliotekene 1. september 2011

6. juni  2011 

 Møre og Romsdal oppstart 1.8.2011

Møre og Romsdal starter fylkesrute for bibliotekene 1. august 2011

19. oktober  2010 

 Trøndelag oppstart 1.12.2010

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag starter fylkesrute bibliotek

2. oktober 2010

139 nye kunder i Stockholm

Internpost og frankering for alle bibliotekene i Stockholm län / kommune.

3. mai  2010 

1 nye kunde i Telemark

Bø bibliotek

20. april 2010

81 nye kunder i Oslo

Internpost og frankering for alle Oslo Dep medlemmer (departementer, institutter etc.).

17. april 2010

Nytt telefonnummer

+47 23 14 03 2515.jan. 2010

Nye kunder

Kungliga biblioteket.


01. jan. 2010

Nye kunder

Högskolan i Kristianstad.

01. sept. 2009

Nye kunder

Stockholms universitetsbibliotek og Umeå Universitetsbibliotek.

July 18, 2009

Ny kunde

Universitetet i Lund.